Pau Claris nº4, Bloc H-I, Local 3 baixos - 43005 Tarragona
Telèfon 977 24 90 14
Email info@estanquersdetarragona.com

GREMI D'ESTANQUERS P. DE TARRAGONA

Español Català

Inici Qui som Noticies Preus vigents Galeries Documentació Contacte

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, G43092279. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de info@estanquersdetarragona.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA o a tercers.

GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA

Amb els límits establerts a la llei, GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d? un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA

Així mateix, per accedir als serveis que GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Pau Claris nº4, Bloc H-I, Local 3 baixos, o bé enviar un correu electrònic a info@estanquersdetarragona.com

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@estanquersdetarragona.com, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella com si ho fos. GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ('links') o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza 'Cookies', és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té la opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ('hiperlinks') que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

COOKIES

Les cookies són petits fitxers de text que el servidor pot descarregar-se i guardar a la memòria del teu dispositiu (ordinador, tableta, telèfon intel·ligent, etc.) per a recordar i reconèixer les preferències de l'usuario en cada una de les pàgines visitades.

Les cookies només poden ser llegides pel dispositiu que las hagi guardat. I en cap cas poden propagar ni contenir virus.

Les cookies es desen amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari. Si decideixes utilitzar cookies, GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA. farà que la teva navegació sigui més ràpida, més còmode i més eficient. I, a més, t'assegurem que la informació que queda guardada a les cookies únicament serà utilitzada per GREMI D'ESTANQUERS DE TARRAGONA., i mai es traspasarà a tercers.

Gremi d'Estanquers de Tarragona

Membres de:
· Unión de Asociaciones de Estanqueros de España
· Federació Catalana d'Estanquers

Pau Claris nº4, Bloc H- I, Local 3 baixos - 43005 Tarragona
Telèfon: 977 24 90 14
E-mail: info@estanquersdetarragona.com