Nueva «Guía para expendedores»

Tarragona, 08-07-2021 09:53:42
El Comisionado para el Mercado de Tabacos ha publicat la nova «Guia para expendedores de tabaco y timbre del Estado» amb tota la informació sobre la normativa i els procediments que afecten els expenedors. El document també conté accés als formularis tipus necessaris en aquests procediments.

Podeu trobar l'accés a la guia i a tots els nous documents – sol·licituds, procediments i models d'autoliquidació- a l'apartat "Documentació" de la vostra "Zona agremiats"