CÀNON CONCESSIONAL

Tarragona, 20-05-2024 12:46:05
Actualitzat, 20-05-2024 12:47:48


A partir del dia 29 de maig de 2024, estarà disponible en la Carpeta Ciutadana la liquidació anual del Cànon Concessional de les expenedories de tabac i timbre de l'Estat.

Com en anys anteriors, aquesta forma de notificació electrònica permet un accés més còmode i àgil al document de liquidació i a les instruccions per al seu pagament.


Tanmateix, igual que en anys anteriors, el dia 1 de juliol s’enviarà el document, per correu postal, a tots aquells expenedors que no hagin accedit a la notificació electrònica en Carpeta Ciutadana abans d’aquesta data.