RESUM PLA D'OBJECTIUS PER AL COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 2021

Tarragona, 23-06-2021 11:42:35
Actualitzat, 23-06-2021 12:33:16
Des de la Sotssecretaria d'Hisenda s'ha publicat el seu Pla d'Objectius per a l'any 2021, on s'inclou un Pla d'Objectius per a l'Organisme Autònom Comisionado para el Mercado de Tabacos (pàgines 169 - 181), del qual us acompanyem un breu resum i que es troba estructurat en tres línies estratègiques, i plantejant quatre objectius, destacant entre ells els Objectius SEGON, TERCER i QUART, sobre “Guies i Manuals per a operadors”, “nous models de liquidació i autoliquidació de taxes i cànon”, i “impuls de la Xarxa d'Expenedories”, que són els que afecten els nostres interessos.
A l'apartat enllaços de la web, podeu trobar el document sencer.