Renovem el protocol de seguretat amb els Mossos d'Esquadra

Tarragona, 05-10-2022 10:16:45
En data d'ahir, vam renovar el protocol sobre directrius de seguretat i mesures de col·laboració, assistència i actuacions concertades entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana d'Estanquers.
El nostre sector pateix, des de fa anys, una activitat delictiva creixent  provocada, d'una banda, per l'alt valor de la mercaderia que hi emmagatzemem i, d'altra, per no estar el sector subjecte  a cap mena de mesura de seguretat de caràcter obligatori, provocant la suma d'aquests dos factors que la incidència dels delictes de robatori sigui sectorialment molt elevada.
L'objectiu del protocol, renovat ahir, ha sigut des del seu inici, millorar les condicions de seguretat dels nostres estancs amb l'establiment d'una sèrie d'accions concertades que permetin tenir coneixement constant de l'evolució de les condicions de seguretat del sector.