Renovació conveni amb MUTUA GENERAL DE CATALUNYA

Tarragona, 13-05-2022 10:59:18
El passat dimecres dia 11, en el transcurs d'una reunió mantinguda entre representants de la Federació Catalana d'Estanquers i la Mútua General de Catalunya, es va procedir a renovar el conveni de col·laboració que ambdues entitats mantenen i que ofereix unes condicions molt avantatjoses per a tots els agremiats de les federacions provincials.
A la nostra web podeu trobar el document amb els serveis actualitzats.