Actualització condicions conveni BBVA

Tarragona, 13-05-2021 10:50:48
Actualització de les condicones del conveni que manté la UAEE amb el BBVA, vàlides fins al 31-08-2021.