MODIFICACIÓ DEL LÍMIT DE PAGAMENTS EN EFECTIU

Tarragona, 12-07-2021 12:37:32
Actualitzat, 28-07-2021 11:06:48
La nova LLei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, publicada en el BOE amb data 10 de juliol, estableixen normes contra les pràctiques d'elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior.

Una de les qüestions més importants regulades per aquest text normatiu, i que afecta directament al nostre col·lectiu, és la Modificació del límit de pagament en efectiu de les operacions efectuades, quan alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional,  reduint l'actual límit de pagament en efectiu dels 2.500 fins als 1.000 euros.


Aquesta nova limitació ha entrat en vigor  l'endemà de la seva publicació i afecta a tots els empresaris i professionals, on es troben els expenedors i hauran de complir-la tant en les operacions que aquests duguin a terme amb els titulars de PVRs com amb els clients particulars.Es tracta d'una qüestió molt important a tenir en compte a l'hora de dur a terme les transaccions econòmiques amb els clients, ja que les sancions per incompliment ascendiran a multes del 25% sobre la quantia pagada en efectiu.